Pamiatky

pamiatky

Menoslov tých, ktorí padli v 1. svetovej vojne

V miestnom cintoríne na stene domu smútku nájdeme menoslov tých, ktorí padli v 1. svetovej vojne: Bartalos Ferenc, Bognár József, Borka István, Csóka Burdi, Csölle Ignác, Csölle István, Csölle János, Csö lle József, Dömény Imre, Dömény János, Gaál József, Gaál Lajos, Kamocsai István, Károlyi Mihály, Kiss Gyula, Kiss János, Kliner István, Knazsik György, Szomolai Ferenc, Szomolai Imre, Krascsenics Alajos, Krascsenics István, Krascsenics József, Krascsenics Péter, Kurina Dezso, Kurina Lajos, Novoszák Géza, Novoszák Ignác, Polák Vince, Rajkovics Alajos, Rózsa Vendel, Soóky István, Szabó Rudolf, Szalay Ignác, Szuha Géza, Takács Vidor, Tóth Gergely, Tóth István, Török Mihály, Várady László.

Červená hviezda

Červenú hviezdu na betónovom podstavci vo dvore starej školy nazývali Pionierskym pamätníkom. Postavili ho r. 1951 a konali sa pri ňom pionierske sľuby. Po r. 1989 tento objekt zbúrali.
Pri príležitosti 30. výročia oslobodenia obce umiestnili na stene kultúrneho domu pamätnú tabuľu s nápisom: “Česť a sláva Sovietskej armáde za oslobodenie obce Topoľníky dňa 30. marca 1945. Z príležitosti 30. výročia oslobodenia.”

Gotický rímskokatolícky kostol

Miestna cirkevná obec vznikla v r. 1755 a patrila do dunajskostredského dekanátu. Kostol bol pod patronátom grófa Jánosa Pálffyho. Rímskokatolíckym farárom na prelome storočia bol Márk Papánek, neskôr bol dekanom dr. Jenő Hegyi, pápežský komorník. Podľa publikácie “Katolícke Uhorsko 1000-1901” kostol v Dolných Topoľníkoch založili v roku 1754 a postavený bol na počesť narodenia Blahoslavenej Panny Márie.

Gotický rímskokatolícky kostol

Kaplnka Sv. Trojice

Na križovatke Hlavnej a Bárskej ulice, medzi dnešnými domami č. 58 a 60, stála kaplnka Sv. Trojice, ktorú dal postaviť Florián Soóky 23. decembra 1914. Kaplnku po začatí výstavby susedného domu zbúrali. Keď osoba, ktorá kaplnku zbúrala náhle zomrela, veriaci to považovali za Boží trest.

Kríže

Na kríž stojaci v záhrade kostola, vrátili v r. 1992 pamätnú tabuľu s nápisom. Po 2. svetovej vojne na tomto mieste ešte stála pôvodná socha sv. Jozefa, ktorú dal postaviť István Bitráff 28. septembra 1856. Pre zlý stav ju však odstránili. Nad križovatkou Hlavnej a Krivej ulice, naproti domu niekdajšieho richtára Horných Topoľníkov (dnes dom č. 104), stojí kríž ohradený železným zábradlím. Je na ňom nápis, podľa ktorého dal kríž postaviť na pamiatku umučenia Ježiša Krista János Tóth a Katarína Mikóczi v r. 1901.

Mená obetí 2. svetovej vojny:

Pri vchode do cintorína si na pravej (urnovej) strane možno prečítať mená obetí 2. svetovej vojny: Angyal Mihály, Androvics Péter, Babos József, Balogh Jeno, Bartal Gergely, Bognár Imre, Bognár István, Bognár László, Csölle Géza, Csölle Gyula, Csölle János, Deutsch Berta, Deutsch Gusztáv, Deutsch Mihály, Deutsch Miklós, Deutsch Sándor, Deutsch Vilmos, Dö mény Géza, Figura Vince, Forschner Mária, Katona Tibor, Kiss János, Kiss József, Klíner István, Kovács István, Kovács István, Kovács Gyula, Kovács Sándor, Kovács Vitál, Kónya István, Kürthy Dezso, Krascsenics Lajos, Lakatos Ferenc, Lakatos Lajos, Lelovics Ferenc, Libárdi Elek, Lorincz István, Lorincz Fülöp, Madarász Ferenc, Malina Géza, Forschner Mór, Gajer Lajos, Gaál Gyula, Gaál István, Gaál József, Gaál László, Gaál Mária, Gaál Mária, Jassa Elek, Kamocsai Dezso, Kamocsai István, Katona Alajos, Katona Árpád, Reisz Izidor, Reisz Lívia, Reisz Maximilián, Reisz Sarolta, Sárközi Imre, Soóky József, Soóky László, Katona Frigyes, Marossi Péter, Mikóczi Ignác, Molnár Ignác, Molnár István, Nagy Gusztáv, Nagy István, Nagy Lajos, Nagy Mihály, Nagy Vidor, Pénzes Géza, Rajkovics Alajos, Rajkovics Erno, Rajkovics Ignác, Rácz Mihály, Reisz Anna, Reisz Árpád, Reisz Edit, Reisz Éva, Reisz Irén, Szabó Albert, Szabó Flórián, Szabó Imre, Szalay Imre, Szalay János, Szalay Tibor, Szalai Vince, Szinghoffer Alajos, Szinghoffer Sándor, Szomolai János, Tamásovics Ferenc, Szűcs János, Takács István, Tóth Alajos, Tóth Imre, Török Gyula, Vangel Imre, Virágvölgyi János, Vörös István.

Pamätník na právo meča

V parku pri kultúrnom dome sa nachádza pamätník na právo meča s datovaním 1796, v jeho hornej časti je zobrazená ľudská ruka držiaca meč. Symbolizuje moc Pálffyovcov, ktorí previnilcov mohli potrestať aj smrťou. Pomník stál pôvodne za križovatkou Železničnej a Hlavnej ulice pri obchode.

Pamätník Sándora Petőfiho

Pamätník Sándora Petőfiho bol postavení v roku 1995. Pomník stojí oproti vchodu do obecného úradu. Na šikmom kamennom podstavci je pripevnený Petőfiho portrét, pod ním je do čiernej mramorovej tabule vyrytý maďarský nápis:
„“S národom cez vodu a oheň!”
Úcta pamiatke Sándora Petőfiho.
Obyvatelia a samospráva Topoľníkov, miestna organizácia Csemadoku 19. marca 1995.“
Pamätník je dielom sochára Juraja Lipcseiho.

Pamätník v rímskokatolíckom cintoríne

Pamätník v rímskokatolíckom cintoríne bol postavený na počesť padlých hrdinov v spomínaných bojoch r. 1849, pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Maďarov. O dva roky neskôr, pri príležitosti 50. výročia revolúcie a protihabsburgského povstania v rokoch 1848-49, sa konali pri tomto pamätníku veľké spomienkové slávnosti. Tu sa zišli zástupcovia celého Dolno-žitnoostrovského okresu, aby si veľkolepými oslavami pripomenuli toto významné jubileum. Za ohradeným obeliskom stojí náhrobný kameň s maďarským nápisom: “Lajosovi Ferenczymu, obeti z 20. júna 1849, dala ho postaviť skutočnú cnosť vážiaca si sestra Tereza.”

Pomník domobrancov z roku 1849

13. januára a 20. júna 1849 boli v chotári obce dve vojenské bitky medzi cisárskymi vojskami a uhorskými povstaleckými jednotkami. Pamiatkou na tieto udalosti je pomník premiestnený na koniec Orlovej ulice a obelisk na cintoríne, postavený na počesť hrdinských obetí týchto bojov.

Pomník domobrancov z roku 1849

Socha sv. Vendelína a socha sv. Jána

Na Hlavnej ulici sú ešte dve sochy: pred domom č. 136 je socha sv. Vendelína, ktorú dal postaviť Ján Lustig r. 1802; pred domom č. 180 je socha sv. Jána, ktorého písomné pramene z čias jeho obnovenia (24. mája 1759) spomínajú ako patróna Horných Topoľníkov. Je na nej nápis: „Beate Joannes de Nepomvk i n aquae pericvlo laborantlbVs Patrone Gra Pronobls”.

socha sv. Vendelína