Pracovníci obecného úradu

Prednostka úradu

Bc.  Tünde Várady

  • Matrika
  • Evidencia obyvateľov
  • Stavebné veci
  • Miestne dane a poplatky

Kontakt:

 

Účtovníčka

Schulcz Katalin

  • Účtovníctvo
  • Personálna a mzdová agenda
  • Pokladňa

Kontakt:

 

Vedúca kultúrneho domu

Mgr. Hakszer Mária

  • Koordinátor vyhlásenia v miestnom rozhlase
  • Fotokopírovanie

Kontakt:

 

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (email: zo.topolniky@gmail.com;  tel.: +421 915 753 870)