Knižnica

Založenie knižnice

Na prvej oficiálnej pečiatke bolo zaznamenané: „Obecná verejná knižnica Dolní Náražd – Alsó Nyárasd Községi közkönyvtár.” Prvá písomná inventúra nám zostala z roku 1926, presnejšie 7. januára 1926.

Prvým zástupcom knižnice z Dolného Náraždu bol József Harka riaditeľ-uciteľ, z Horného Náraždu: Ernest Kovács. (Kde sa nachádzala knižnica, to nevieme určit, iba vyvodit.) Po II. svetovej vojne prvou knihovníčkou bola Alžbeta Morvayová uciteľka. V budove starej školy bola Lenka Némethová, rodená Benkovicsová. V r. 1962 začali aj výstavbou novej jednoposchodovej budovy miestného národného výboru, v ktorej bola aj pošta a knižnica, ktorá dostala miesto v suteréne vedla zasadačke. Tu vedúcimi knižnice boli: Blažej Baffi a neskoršie Eugen Zsigárcsik. Ich nasledovala Mária Csicsayová z Bohelova. Do dneška boli ešte vedúcimi knižnice: Laura Tóthová, Ladislav Balogh, Denisa Baloghová, Laura Pódaová, Zuzana Némethová, Gabriela Kovácsová.

Nie dlho fungovala knižnica v suteréne pod MNV, lebo voda často zvonku zatiekla pod regále a zničila knihy. Knižnicu presťahovali do budovy vtedajšej školskej jedálne, ktorá bola postavená koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Od jari 2013 knižnica sa nachádza v budove kultúrneho domu.

Predpisy
–          Služby knižnice sú bez poplatku
–          Čitateľom môže byť každý kto sa zapíše a vyplní prihlášku
–          Členstvo zanikne – odhlásením, hrubým porušením
–         Všetky zmeny (priezviska, bydliska) treba prihlásiť.

Knižničné jednotky:
Krásna literatúra pre dospelých 4 979
Odborná literatúra pre dospelých 1 695
Krásna literatúra pre deti 2 397
Odborná literatúra pre deti 725

Spolu: 9796

Otváracia doba : podľa otváracej doby kultúrneho domu

Výpožičná doba kníh je 1 mesiac. Pokuty:
1. upomienka: 0,65 €
2. upomienka: 0,65 € + poštovné
3. upomienka: 0,65 € + 0,35€ za každú vypožičanú knihu
4. upomienka: 1,65 € + poštovné pre dospelých dohodnuté bez súdneho konania,1 € + poštovné pre deti dohodnuté bez súdneho konania

Keď si čitateľ stratí knihu, je povinný zaplatiť pôvodnú cenu, alebo kúpiť novú knihu. Lexikóny a encyklopédie sú iba na vnútorné požičanie. Pravidlá platia pre všetkých!
Miestna knižnica víta svojich milých čitateľov s novými knihami!