Vedenie

VEDENIE TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY

Mgr. Dorák Zsolt – predseda

Členovia: Mgr. Erdélyi Gabriella, Fehér Tibor , Mgr. Lelkes József, Rajkovics Csaba, Kovács Győző.