Stály program

v kultúrnom dome

 

Pondelok:

09.00 tanečná skupina NOSZAMAMI
(Mgr. Hakszer Mária)

15.30 skupiny moderného tanca
(Mgr.Art. Házi Csilla)

Utorok:

bezplatné meranie krvného tlaku, glukózu
a cholesterolu (podľa harmonogramu)

Piatok:

14.00 detský divadelný súbor Tekergők
(Mgr.Magyar Gaál Lívia)

18.00 divadelný súbor pre dospelých TeátRum
(Mgr. Hakszer Mária)

18.00 citarový súbor Sarló 82
(Házi Ľudovít)

citarový súbor Sarló (príležitostne)
(Balogh László)

Nedeľa:

tréning šachového oddielu (príležitostne)
(Fehér Tibor)

kalvínsky zbor (každý párny týždeň)