Štatistika

Vývoj počtu obyvateľov v obci Topoľníky

Zdroje informácií

Obecný úrad Topoľníky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským