Kultúrny dom

Adresa: Hlavná ulica 128, 930 11 Topoľníky

Vedúca: Mgr. Hakszer Mária

Tel.: +42131/ 5582 – 388, +421918/816-459

Prenájom miestností v KD Topoľníky

– letné obdobie: (1. 4. – 14. 10.)
kinosála, šatňa, vstupná hala                  20 EUR/deň
klubové priestory pre podn. činnosť        35 EUR/deň
klubové priestory pre fyzické osoby       10 EUR/deň

– zimné obdobie: (15.10. – 31. 3.)
kinosála, šatňa, vstupná hala                   35 EUR/deň
klubové priestory pre podn. činnosť         40 EUR/deň
klubové priestory pre fyzické osoby        15 EUR/deň