Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Informujeme obyvateľov, že virtuálny cintorín našej obce je dostupný na nasledovnej webovej stránke: topolniky.cintoriny.sk.Cintorín v Topoľníkoch je v podstate nová služba v obci, v rámci ktorej už aj vo virtuálnom svete môžeme nájsť a prehliadnuť si cintorín. Tým pádom si obyvatelia môžu vyhľadať virtuálne hroby svojich zosnulých, svojich blízkych a zároveň je tu možnosť zapáliť sviečku alebo virtuálne umiestniť kvety milosti vo virtuálnom cintoríne. Dostaneme informácie aj o tom, kto kde odpočíva (v ktorej časti cintorína).

Ďalej táto služba poskytuje možnosť aj na to, aby sa človek mohol informovať o tom, či je na dané miesto hrobu uzatvorená platná nájomná zmluva, prípadne či je zaplatené „nájomné“ za hrob.Virtuálny cintorín, ktorý je pre každého dostupný bezplatne poskytuje možnosť na to, aby sme si dôstojne uctili pamiatku našich blízkych.