Obec

Vítam vás na stránke obce Topoľníky!

 

starostaMáme novú webstránku, kde nájdete najdôležitejšie informácie o našej obci. Nájdete tu histúriu obce, aktuálne udalosti ohľadom samosprávy, ako aj možnosti a ponuky miestneho turizmu.

Našim cieľom je, aby tu návštevníci našli rýchle, vyčerpávajúce a bohaté odpovede na všetky otázky, ktoré ich v súvislosti s Topoľníkmi zaujímajú.

Buďte vítaní u nás!

Bc. Bacsó László
starosta obce Topoľníky