Szakrális

 • kereszt a község határában (Nyárasd és Vásárút közötti kanálistól nem messze, a Nyárasd felőli oldalon).
 • kereszt a következő felirattal “Isten dicsőségére emeltették nemes Bognár János és neje Szabó Franczka gyermekeivel. 1915. okt. 30.” (Hídsor utca utolsó házának kiskertjében)
 • Szentháromság-kápolna (A felsőnyárasdi park szélén a Fő út mentén)
 • egy vasráccsal bekerített kereszt a következő felirattal: “Oh ti mindjájan kik átmentek az úton figyelmezzetek és lássatok van-e fájdalom mint az én fájdalmam. Krisztus Jézus keserves kínszenvedésének és halálának emlékezetére emeltette ezen szent keresztet Tóth János, Mikótzi Katalin – 1901.” (Fő utca 104. számú házzal szemben, ugyancsak a felsőnyárasdi park szélén)
 • Boldogságos Szűz születésének tiszteletére emeltetett római katolikus templom (Templom utcában)
 • kereszt az alábbi szövegű emléktáblával: “A. gonDVIseLő. Isten DItsőségére hIV.A foőutcai kereszt HáLaDatos ságbóL FEL áLLItatott.” (a templomkertben található)
 • Pio atya szobra (a templomkertben található)
 • nagykereszt (temetőben)
 • Szent Vendel szobra (Fő utca 136. számú ház előtt)
 • Szent Flórián szobra (tűzoltószertár melletti téren)
 • Nepomuki Szent János szobra (Fő utca 180. számú ház előtt)