Emlékművek

Római katolikus templom

A helyi egyházközség 1755-ben alakult, és a római katolikus templom a dunaszerdahelyi esperesi kerületbe tartozott. Kegyura Pálffy János gróf volt. A századfordulón plébánosa Papánek Márk, majd dr. Hegyi Jenő pápai kamarás, esperesplébános volt.

 Római katolikus templom

Az I. világháború áldozatainak emléktáblája

A község temetőjében, a halottasház (ravatalozó) falán találjuk az I. világháborúban elesettek névsorát: Az I. világháború áldozatainak emléktáblája Bartalos Ferenc, Bognár József, Borka István, Csóka Burdi, Csölle Ignác, Csölle István, Csölle János, Csölle József, Dömény Imre, Dömény János, Gaál József, Gaál Lajos, Kamocsai István, Károlyi Mihály, Kiss Gyula, Kiss János, Kliner István, Knazsik György, Szomolai Ferenc, Szomolai Imre, Krascsenics Alajos, Krascsenics István, Krascsenics József, Krascsenics Péter, Kurina Dezso, Kurina Lajos, Novoszák Géza, Novoszák Ignác, Polák Vince, Rajkovics Alajos, Rózsa Vendel, Soóky István, Szabó Rudolf, Szalay Ignác, Szuha Géza, Takács Vidor, Tóth Gergely, Tóth István, Török Mihály, Várady László.

Az II. világháború áldozatainak emléktáblája

A temető bejárata mellett, a jobb oldali falon (az urnafalon) láthatjuk a II. világháborúban elesett vagy annak következtében elhunyt lakosok névsorát: Angyal Mihály, Androvics Péter, Babos József, Balogh Jeno, Bartal Gergely, Bognár Imre, Bognár István, Bognár László, Csölle Géza, Csölle Gyula, Csölle János, Deutsch Berta, Deutsch Gusztáv, Deutsch Mihály, Deutsch Miklós, Deutsch Sándor, Deutsch Vilmos, Dömény Géza, Figura Vince, Forschner Mária, Katona Tibor, Kiss János, Kiss József, Klíner István, Kovács István, Kovács István, Kovács Gyula, Kovács Sándor, Kovács Vitál, Kónya István, Kürthy Dezso, Krascsenics Lajos, Lakatos Ferenc, Lakatos Lajos, Lelovics Ferenc, Libárdi Elek, Lőrincz István, Lőrincz Fülöp, Madarász Ferenc, Malina Géza, Forschner Mór, Gajer Lajos, Gaál Gyula, Gaál István, Gaál József, Gaál László, Gaál Mária, Gaál Mária, Jassa Elek, Kamocsai Dezső, Kamocsai István, Katona Alajos, Katona Árpád, Reisz Izidor, Reisz Lívia, Reisz Maximilián, Reisz Sarolta, Sárközi Imre, Soóky József, Soóky László, Katona Frigyes, Marossi Péter, Mikóczi Ignác, Molnár Ignác, Molnár István, Nagy Gusztáv, Nagy István, Nagy Lajos, Nagy Mihály, Nagy Vidor, Pénzes Géza, Rajkovics Alajos, Rajkovics Ernő, Rajkovics Ignác, Rácz Mihály, Reisz Anna, Reisz Árpád, Reisz Edit, Reisz Éva, Reisz Irén, Szabó Albert, Szabó Flórián, Szabó Imre, Szalay Imre, Szalay János, Szalay Tibor, Szalai Vince, Szinghoffer Alajos, Szinghoffer Sándor, Szomolai János, Tamásovics Ferenc, Szűcs János, Takács István, Tóth Alajos, Tóth Imre, Török Gyula, Vangel Imre, Virágvölgyi János, Vörös István.

Emlékmű a falu első írásos említésének 900. évfordulójára

2013-ban volt annak 900. évfordulója, hogy e gyönyörű települést írásban először említették. Nyárasd Község Önkormányzata ennek emlékére a falu főterén egy emlékművet állítatott, amelyet Ferdics Gábor művész alkotott meg.

Emlékszobor

1849-ben a község határában két csata is volt a császáriak és a magyar szabadságharcosok között. Ennek az emlékét őrzi a Sas utca végébe áthelyezett emlékmű és a temetőben az elesett hősök tiszteletére emelt obeliszk.

Emlékszobor

Emléktábla a falu felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére

A kultúrház falára a falu felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére helyeztek el emléktáblát az alábbi szöveggel: “Cest a sláva Sovietskej armáde za oslobodenie obce Topolníky dna 1. apríla 1945. Z príležitosti 30. výročia oslobodenia.” “Köszönet és hála a Szovjet Hadseregnek Topolníky felszabadításáért 1945. IV. 1-jén. Felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából.”

Keresztek

A templomkertben álló keresztre 1992 tavaszán került vissza az alábbi szövegű emléktábla: “A. gonDVIseLő. Isten DItsőségére hIV.A foőutcai kereszt HáLaDatos ságbóL FEL áLLItatott.” A II. világháborút követő években még ott állt Szent József szobra, melyet Bitráff István 1856. szeptember 28-án állítatott fel. Megrongálódott állapotban állították félre.

Pallosjog emlékműve

A kultúrház melletti parkban található a Pallosjog emlékműve az 1796-os évszámmal a tetején, melynek felső részén egy kardot tartó emberi kar látható. A Pálffy grófok hatalmát jelképezi, mert a vétkes bűnözőt akár halállal is büntették. Az emlékmű eredeti helye a Vasút utca és a Fő utca találkozásának túloldalán volt.

Petőfi-emlékmű

A községi hivatal bejáratával szemben lévő rózsakertben áll a Petőfi-emlékmű. Talapzatra helyezett, ferdén álló terméskőbe erősített Petőfi-arckép, alatta fekete márványlapba vésett szöveg: “A néppel tűzön-vízen át!” Tisztelet Petőfi Sándor emlékének. Nyárasd lakossága, önkormányzata, Csemadok helyi szervezete 1995. márc. 19. Az emlékmű Lipcsei György szobrászművész alkotása.

Római katolikus temetőben található emlékmű

A római katolikus temetőben található emlékművet a már említett 1849-es csatában elesett hősök tiszteletére állították fel a honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából. Két évvel később, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából párját ritkító ünnepség volt ennél az emlékműnél. Itt jött össze az egész Alsó-csallóközi járás küldöttsége, hogy nagyszabású ünnepéllyel emlékezzen meg a nagy jubileumról. A bekerített obeliszk mögött egy sírkő áll ezzel a felirattal: “Ferenczy Lajosnak 1849. június hó 20. áldozatjának állíttatá igaz erényt tisztelő testvére Teréz.”

Szent Flórián szobor

A Szent Flórián szobrot 2008. május 2-án avatták fel. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje és tűzoltószertár melletti téren található.

Szent Vendel szobra és Nepomuki Szent János szobra

A község Fő utcáján két szobrot találunk még: a 136. számú ház előtt Szent Vendel szobrát, melyet Lustig János emeltetett 1802-ben, valamint a 180. számú ház előtt a Nepomuki Szent János szobrát, melyet az írásbeli forrás Felsőnyárasd védőszentjeként említ újjáépítésének évében (1759. május 24-én). A rajta lévő felirat a következő: “Beate Joannes de Nepomvk in aquae pericvlo laborantlbVs Patrone Gra Pronobls”.

Szent Vendel szobra és Nepomuki Szent János szobra

Szentháromság-kápolna

A Fő utca és a Bári utca kereszteződésénél, a jelenlegi 58. és 60. számú házak között állt a Szentháromság-kápolna, melyet a Soóky Flórián emeltetett 1914. december 23-án. A kápolnát a mellette megkezdett házépítés során lebontották. Amikor a kápolnát lebontó személy hirtelen meghalt, a vallásos érzelmű lakosok ebben Isten büntetését vélték. 2003-ban a kápolnát újjáépítette Nyárasd Község Önkormányzata.

Vörös csillag

Az “öreg iskola” udvarán, betontalapzaton állt egy vörös csillag, amelyet Pioníremlékműnek neveztek, és 1951-ben emeltek. Itt zajlottak a pioníravatások. Az emlékművet az 1989-es politikai fordulat után lebontották.