Könyvtár

Elérhetőségek:

Fő utca 128, 930 11 Nyárasd (a kultúrház épületében)
Telefonszám: +42131/ 5582 – 388, vagy a +421918/816-459

Tisztelt Könyvbarátok!

Minden könyvet szerető ember kedvére válogathat a könyvtárban levő könyvekből!

A könyvtár állománya 2017

Szépirodalom felnőtteknek:                  4 979
Szakirodalom felnőtteknek:                 1 695
Szépirodalom gyerekeknek.                2 397
Szakirodalom gyerekeknek:                    725
Összesen 9796

Könyvtári rendszabály

 • A könyvtár szolgáltatásai ingyenesek.
 • A könyvtár olvasója lehet, ha beiratkozik és kitölti a jelentkezési lapot, amelynek
  aláírásával kötelezi magát a könyvtári rendszabály betartására.
 • A tagság megszűnik – kijelentkezéssel, ha nem újítja meg a tagságát, a rendszabály durva
  megsértésénél.
 • Az olvasói igazolvány lehetővé teszi, hogy kihasználja a könyvtár szolgáltatásait.
 • A név és lakhely változását az olvasó köteles jelenteni a könyvtárosnak.
 • A könyvtárban az olvasó köteles betartani a szabályzatot, a csendet és rendet. Ha durva
  hibát vét, kitiltható a könyvtár területéről.
 • Ha kárt okoz, köteles azt teljes mértékben megtéríteni.

Kölcsönzési rendszabály

A könyvtárból egyszerre 15 könyvet kölcsönözhet ki, gyerekek 10-et.
A kölcsönzési határidő 1 hónap, az olvasó kérheti a kölcsönzés meghosszabbítását
maximum 12 hónapot.
3 hónap eltelte után az olvasó felszólítást kap, a kiszabott díjat köteles megfizetni

Büntetők:

1. felszólítás: 0,65 €
2. felszólítás: 0,65 € + postaköltség
3. felszólítás: 0,65 € + könyvenként 0,35 €
4. felszólítás: felnőtteknek 1,65 € + postaköltség, gyerekeknek 1 € + postaköltség
.
Ha az olvasó megrongálta a könyvet, köteles megtéríteni.
Az elveszett könyvet meg kell téríteni – a 3 évnél újabb könyveknél a kétszeres árát, vagy
helyettesíteni lehet hasonló témájú és értékű könyvvel.

Nyitvatartási idő:

a kultúrház nyitvatartása szerint

A 411/925-ös számú törvény tette kötelezővé a községi könyvtár létesítését 1924-ben. Erre a célra a pénzügyi
bizottság 1.000,- Sk állapított meg, melyet a költségvetésbe is befoglaltak. A javaslatot a község egyöntetűen
elfogadta, és 1925-ben megalapították a falusi könyvtárat, amelynek az első pecsétjén ez állt: „Obecná verejná
knižnica Dolní Náražd – Also Nyárasd Községi könyvtár.“ Alsónyárasd község által beszerzett községi könyvtár
leltára: Alsónyárasdon, 1926. évi január hó 7.-én. A könyvtár elhelyezésére csak következtetünk, hogy az iskola
épületében lehetett. Az első könyvtáros Alsónyárasdról: Harka József igazgató-tanító volt, Felsonyárasdról:
Kovács Ernő, gazdasági gyakornok. A II. világháború után az első könyvtárosként Morvay Erzsébet tanítónő van
megemlítve. Az öreg iskola épületében Németh Tiborné, született Benkovics Lenke is volt könyvtáros. Miután
felépült a helyi nemzeti bizottság és a posta közös épülete, a könyvtár az alagsorban a tanácsterem mellet kapott
helyet. Itt Baffi Balázs, majd Zsigárcsik Jenő voltak a könyvtár vezetői, majd néhány további csere után Csicsay
Mária Bögellőről volt huzamosabb ideig könyvtáros. Utána következtek Tóth Laura, Balogh László, Balogh
Denisa, Pódáné Tóth Laura, Németh Zsuzsanna és Kovács Gabriella. Sajnos a könyvtár itt sem maradhatott
sokáig, mert a kiadósabb esőzések alkalmával a víz elárasztotta az alagsorban elhelyezett könyvtárat is, az alsó
polcokon lévo könyveket megrongálta és tönkretette. Ezért az öreg iskola udvarán lévő a 19. század végén és 20.

század elején épült épületrészben helyezték el a könyvtárat. 2013 tavaszától pedig a könyvtár a helyi kultúrház
épületében található.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a kultúrház vezetőnője!