KULTÚRNY DOM, KNIŽNICA

KULTÚRNY DOM, KNIŽNICA

Vedúca: Mgr. Hakszer Mária

Adresa: Hlavná ulica 128, 930 11 Topoľníky

Tel.: 031/ 5582 – 388, 0918/816-459

Prenájom miestností v KD Topoľníky

– letné obdobie: (1. 4. – 14. 10.)
kinosála, šatňa, vstupná hala                  20 EUR/deň
klubové priestory pre podn. činnosť        35 EUR/deň
klubové priestory pre fyzické osoby       10 EUR/deň

– zimné obdobie: (15.10. – 31. 3.)
kinosála, šatňa, vstupná hala                   35 EUR/deň
klubové priestory pre podn. činnosť         40 EUR/deň
klubové priestory pre fyzické osoby        15 EUR/deň

  • Knižnica

Založenie knižnice. Na prvej oficiálnej pečiatke bolo zaznamenané: „Obecná verejná knižnica Dolní Náražd – Alsó Nyárasd Községi közkönyvtár.” Prvá písomná inventúra nám zostala z roku 1926, presnejšie 7. januára 1926.

Prvým zástupcom knižnice z Dolného Náraždu bol József Harka riaditeľ-uciteľ, z Horného Náraždu: Ernest Kovács. (Kde sa nachádzala knižnica, to nevieme určit, iba vyvodit.) Po II. svetovej vojne prvou knihovníčkou bola Alžbeta Morvayová uciteľka. V budove starej školy bola Lenka Némethová, rodená Benkovicsová. V r. 1962 začali aj výstavbou novej jednoposchodovej budovy miestného národného výboru, v ktorej bola aj pošta a knižnica, ktorá dostala miesto v suteréne vedla zasadačke. Tu vedúcimi knižnice boli: Blažej Baffi a neskoršie Eugen Zsigárcsik. Ich nasledovala Mária Csicsayová z Bohelova. Do dneška boli ešte vedúcimi knižnice: Laura Tóthová, Ladislav Balogh, Denisa Baloghová, Laura Pódaová, Zuzana Némethová, Gabriela Kovácsová.

Nie dlho fungovala knižnica v suteréne pod MNV, lebo voda často zvonku zatiekla pod regále a zničila knihy. Knižnicu presťahovali do budovy vtedajšej školskej jedálne, ktorá bola postavená koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Od jari 2013 knižnica sa nachádza v budove kultúrneho domu.

Návrh na požičanie kníh z knižnice

Čitateľom knižnice môže byť každý obyvateľ, ktorý si zaplatí členstvo a zachová pravidlá knižnice. Členstvo na 1 rok:

  • Dospelí: 1,30 €
  • Deti do 15 rokov: 0,65 €
  • Dôchodcovia: 0,35 €

Výpožičná doba kníh je 1 mesiac. Pokuty:

  • 1. upomienka: 0,65 €
  • 2. upomienka: 0,65 € + poštovné
  • 3. upomienka: 0,65 € + 0,35€ za každú vypožičanú knihu
  • 4. upomienka: 1,65 € + poštovné pre dospelých dohodnuté bez súdneho konania,1 € + poštovné pre deti dohodnuté bez súdneho konania

Keď si čitateľ stratí knihu, je povinný zaplatiť pôvodnú cenu, alebo kúpiť novú knihu. Za stratený preukaz sa platí 0,17 € /5,- SK/. Lexikóny a encyklopédie sú iba na vnútorné požičanie. Pravidlá platia pre všetkých!

Miestna knižnica víta svojích milých čitateľov s novými knihami!

Dátum vloženia: 7. 11. 2018 10:35
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2024 11:02
Autor: admin prevod